Златна колекция фолклорни бисери

200 стари македонски хита на mp3

само с

От 15 октомври стартира поредицата на в. “24 часа” “Златна колекция фолклорни бисери”. Тя съдържа 4 CD с общо 200 от най-известните стари македонски хитове във формат mp3.

15 октомври
Македонско девойче
50 македонски хита за българската хубост
22 октомври
Яж, куме, пий
50 македонски хита за вино и любов
29 октомври
Ако умрам ил загинам
50 македонски хита за комити и войводи
5 ноември
Ах, къде е мойто либе
50 македонски хита за мъката и гордостта човешка

Абонамент за поредицата:

Заявки за абонамент за колекцията се приемат чрез “Вестникарска група България” чрез талон-заявка, който можете да изпратите на адреса ни: София 1504, бул. “Цариградско шосе” или на e-mail: abonament@vgb.bg или на факс: 003592 942 2841, 00359 2 942 2840. Плащането се извършва по сметка на „Вестникарска група България” ООД в Райфайзенбанк (описана в талона-заявка) както и в рекламните офиси на ВГБ.

Доставката ще бъде направена еднократно в началото на декември.

Допълнитела информация можете да получите на телефони:
00359 2 942 2036, 00359 2 942 2037 всеки работен ден от 10 до 12 и от 14 до 16 часа или на e-mail: abonament@vgb.bg.