Ръководство
Венелина Гочева
Управител
тел: (+359) 2 9422500