ПОРЪЧАЙТЕ ОНЛАЙН

Над 300 достойни българи от древността до наши дни в 10 тома

"Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате присърце своя род и своето българско Отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за ващите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали. За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите отци, както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат история и всеки грамотен от тях знае, разказва и се гордее със своя род и език...“

В своето ярко и емоционално обръщение към нашите прадеди, от което ни делят вече двеста и петдесет години (!), Паисий Хилендарски, „Отецът“ на модерната българска нация, поставя ударение на личностите – на онези българи, повече или по-малко „велики и славни“, които са оставили следа в историята на България, Европа и света.

Новата и богато илюстрирана енциклопедична поредица „Бележити българи“ представя съвременната гледна точка за най-известните личности от нашето минало, модерното разбиране за приемствеността в етнополитическото и културното развитие. Съвсем естествено нейният първи том включва онези „световни имена“, които са неотменна част от историческото ни наследство.

„Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на ония, които са живеели на земята, е не само полезно, но и твърде потребно, любомъдри читателю. Ако навикнеш да прочиташ често тия неща, ще се обогатиш с разум...“, пише преди четвърт хилядолетие нашият Отец Паисий:

На днешните любомъдри българки и българи приятно четене!

Проф. Пламен Павлов

Световни имена
от нашите земи
19.04.2012
Първото българско
царство
26.04.2012
Византийското
владичество и Второто
българско царство
03.05.2012
В сянката
на азиатската деспотия
10.05.2012
Българското възраждане –
от Паисиевата история
до Кримската война
17.05.2012
Българското
възраждане – пътят
към свободата
24.05.2012
От Освобождението
до независимостта
31.05.2012
За обединение
на разпокъсаното
отечество
07.06.2012
Между двете
световни войни
14.06.2012
От Втората
световна война
до днес
21.06.2012
Пълно съдържание на колекцията

Абонирайте се за цялата поредица с 13% отстъпка – спестявате 19,10 лв.

За да сте сигурни, че ще си набавите всички томове, абонирайте се за цялата поредица с 13 % отстъпка и така ще спестите 19,10 лв. от коричната цена на 10-те тома.

Заявки за абонамент се приемат чрез талон-заявка, който можете да изпратите на адреса ни: София 1504, бул. “Цариградско шосе”, на e-mail: abonament@vgb.bg или на факс: + 359 2 942 2841. Плащането се извършва по сметка на нашата разпространителска Агенция Стрела ЕООД в Уникредит Булбанк (описана в талона-заявка), както и в рекламните офиси на „Труд” и „24 часа” в страната.

За допълнителна информация: тел. 02 / 942 2036, 02/ 942 2037 всеки работен ден от 10 до 12 и от 14 до 16 часа или e-mail:abonament@vgb.bg.